Warunki sprzedaży - regulamin


UWAGA! Prosimy o sprawdzenie  w obecności kuriera przesyłki w zakresie zgodności liczby kartonów z listem przewozowym, a w przypadku palet także ilości kartonów na palecie. W przypadku braków ilościowych, zauważenia uszkodzeń kartonów lub śladów ich otwierania prosimy o natychmiastowe spisanie protokołu reklamacyjnego z kurierem.  Jest on  niezbędny do rozpatrzenia wszelkich reklamacji dotyczących niezgodności przesyłki z Państwa zamówieniem.

1. Zapytanie/zamówienie
Zapytanie stanowiące również wstępne zamówienie można złożyć w formie pisemnej poprzez wysłanie formularza ze strony, w wiadomości e-mail lub osobiście w siedzibie naszej firmy. W odpowiedzi prześlemy potwierdzenie wyceny i dostępności poszczególnych wzorów. Po akceptacji przez Zamawiającego zlecenie zostanie przyjęte do realizacji zgodnie z treścią pkt. 2.

2. Faktura
Przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone wystawieniem faktury pro forma. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu zapłaty wynikającej z faktury pro forma – zastrzeżenie to nie dotyczy stałych klientów.
Złożenie przez podatnika VAT pisemnego zamówienia stanowi oświadczenie potwierdzające jego uprawnienie do otrzymywania faktur VAT, oraz upoważnienie do wystawienia na rzecz Zamawiającego faktury VAT bez jego podpisu.

3. Płatność
Płatność gotówką  – zaliczka 50% w dniu podpisania zamówienia, II rata 50% w dniu odbioru towaru.
Płatność przelewem – zaliczka 50% w dniu podpisania zamówienia, II rata 50% - przelew środków na nasze konto przed dniem odbioru towaru. Potwierdzenie przelewu jest warunkiem wydania lub dostarczenia towaru.
Przy dłuższej współpracy – warunki ustalane są indywidualnie.

4. Dostawa towarów
Istnieje możliwość odbioru towaru z naszej siedziby, lub bezpłatnej dostawy na terenie Krakowa.
Przy zamówieniach powyżej 5000 zł – dostawa na terenie Polski na nasz koszt.
Przy mniejszych zamówieniach (w razie braku odmiennego zastrzeżenia na zamówieniu), zamówiony towar zostanie wysłany pocztą kurierską na koszt Zamawiającego. Możliwa jest również realizacja wysyłki przez Pocztę Polską.

5. Projekt nadruku, tłoczenia, wklejki
Szczegółowe warunki opisane są w odpowiednich zakładkach na naszej stronie.

6. Zastrzeżenia
W przypadku dużej ilości zamówień firma Promotor zastrzega sobie możliwość realizacji zamówień w partiach. W takim przypadku Zamawiający pokrywa jedynie koszty pierwszej przesyłki, a koszt pozostałych przejmuje nasza firma.

Czas realizacji liczony jest w dniach roboczych – bez sobót, niedziel i świąt.

Rozpoczęcie realizacji nastąpi po zatwierdzeniu projektu i spełnieniu warunków finansowych.

Wszelkie przedstawione wzory dostępne są do wyczerpania nakładów.

Informacje dotyczące dostępności poszczególnych wzorów mogą być chwilowo nieaktualne w związku z dynamiczną zmianą stanów magazynowych, w wyniku bieżącej sprzedaży lub zmian w cyklu produkcyjnym.

Dołożyliśmy wszelkich starań aby informacje wyświetlane na naszej stronie były prawidłowe. Ewentualne błędy pojawiające się w trakcie modyfikacji nie mogą stanowić podstawy do roszczeń! Każde zapytanie jest wyceniane i potwierdzane przez naszą firmę a następnie przesyłane w formie pisemnej do akceptacji Zamawiającego.

7. Reklamacje
Ewentualne reklamacje przyjmowane będą do 7 dni od daty wydania towaru – wyłącznie w formie pisemnej! Niezależnie od trybu rozpatrywania reklamacji warunkiem jej realizacji jest dotrzymanie przez Zamawiającego terminu płatności wskazanego na fakturze! Po rozpatrzeniu reklamacji firma Promotor zwróci Zamawiającemu kwotę za reklamowany towar lub wykona zlecenie powtórnie. Termin rozpatrzenia ewentualnej reklamacji i zwrotu należności na rzecz Zamawiającego nie powinien być dłuższy niż 21 dni. W uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony.

8. Rozstrzyganie sporów.
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzyga właściwy rzeczowo sąd dla siedziby firmy Promotor Kraków.

Produkty prezentowane na naszej stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego i stanowią wyłącznie informację handlową.