Nadruki


Nadruki na kalendarzach planszowych, wieloplanszowych i biurkowych wykonujemy metodą sitodruku. Wykonujemy również sitodruk w palecie CMYK.


Ceny nadruku 1 koloru przy nakładzie:

100 szt. – 1,90 zł
200 szt. – 1,25 zł
300 szt. – 0,98 zł
400 szt. – 0,80 zł
500 szt. – 0,75 zł
1000 szt. – 0,70 zł

Każdy następny kolor nadruku, to wielokrotność podanych powyżej cen. Poniżej nakładu 100 sztuk i powyżej 1.000 sztuk – cena uzgadniana jest indywidualnie.

Koszt przygotowalni (klisze, sita, itd) – 30 zł od 1 koloru. Koszt ten jest ustalany indywidualnie. Przy większych nakładach istnieje możliwość odstąpienia od jego naliczania.

Projekt nadruku wykonywany jest nieodpłatnie – ściśle według wskazówek i przy wykorzystaniu materiałów (logo firmy Zamawiającego), przesłanych przez Zamawiającego.
Materiały muszą spełniać odpowiednie warunki techniczne. Pliki powinny zawierać grafikę wektorową w jednym z formatów: eps, cdr, pdf – odblokowany.  Czcionki powinny być zamienione na krzywe.
Jeśli Zamawiający dysponuje tylko plikami zawierającymi bitmapy (tif, jpg, png), mogą one być warunkowo dopuszczone do realizacji. Jednak w przypadku gdyby ich jakość nie gwarantowała możliwości prawidłowego nadruku na kalendarzach, logo zostanie odtworzone w formacie grafiki wektorowej  –  czynność ta wykonana zostanie odpłatnie – po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów z Zamawiającym.

Po wykonaniu projektu wysyłamy go Zamawiającemu do akceptacji. Dopiero otrzymaniu od Zamawiającego pisemnej akceptacji  projektu,  przystępujemy do realizacji zamówienia. Od tego dnia liczony jest czas realizacji zamówienia – nie wcześniej jednak niż od dnia zaksięgowania zaliczki na naszym koncie.

Czas realizacji liczony jest w dniach roboczych – bez sobót, niedziel, świąt.  

Za umieszczenie na kalendarzach trójdzielnych tekstu lub grafiki w białym kolorze (w kontrze) w polach pomiędzy kalendariami dodatkowa (jednorazowa) opłata w wysokości 700 zł – niezależnie od nakładu.

W przypadku nadruku na kalendarzach blokowych dodatkowo doliczamy koszt kartonika umieszczanego pod blokiem.

W przypadku kalendarzy wieloplanszowych do pełnej personalizacji, nadruki wykonywane są na każdej stronie metodą druku offsetowego  – wycena indywidualna.

Dla stałych klientów oferujemy indywidualne warunki płatności i rabaty!