Tłoczenie, grawer laserowy, personalizacja, wklejki


Projekt tłoczenia, graweru laserowego, personalizacji wykonywany jest nieodpłatnie – ściśle według wskazówek i przy wykorzystaniu materiałów (logo firmy Zamawiającego), przesłanych przez Zamawiającego.
Materiały muszą spełniać odpowiednie warunki techniczne. Pliki powinny zawierać grafikę wektorową w jednym z formatów: eps, cdr, pdf – odblokowany.  Czcionki powinny być zamienione na krzywe.
Jeśli Zamawiający dysponuje tylko plikami zawierającymi bitmapy (tif, jpg, png), mogą one służyć do odtworzenia logo i napisów w formacie grafiki wektorowej  –  czynność ta wykonana zostanie odpłatnie – po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów z Zamawiającym.

Po wykonaniu projektu wysyłamy go Zamawiającemu do akceptacji. Dopiero otrzymaniu od Zamawiającego pisemnej akceptacji  projektu,  przystępujemy do realizacji zamówienia. Od tego dnia liczony jest czas realizacji zamówienia – nie wcześniej jednak niż od dnia zaksięgowania zaliczki na naszym koncie. Czas realizacji liczony jest w dniach roboczych – bez sobót, niedziel, świąt. 


Tłoczenie logo i napisów na terminarzach książkowych i notesach:

do 100 szt. – ryczałt – 230 zł netto
od 100 do 200 szt.  – 1,80 netto netto/1 szt.
od 200 do 500 szt.  – 1.60 netto netto/1 szt.
powyżej 500 szt. – cena do negocjacji


Istnieje możliwość wykonania wytłoczenia z jednoczesnym nadrukiem (złotym, srebrnym, białym, itd.) – realizowana jest po wcześniejszym wykonaniu próby na egzemplarzu kalendarza o takich samych parametrach jak cały pozostały nakład – cena próby od 30 do 50 zł netto + koszt 1 egzemplarza kalendarza.
Cena netto tłoczenia na sucho + 20% /1 szt.

Matryca
W przypadku, kiedy Zamawiający nie dostarczył matrycy do tłoczenia, wykonujemy taką matrycę przy wykorzystaniu materiałów przesłanych przez Zamawiającego.

Koszt wykonania matrycy – od 70 zł netto (w zależności od wielkości pola tłoczenia). Matryca stanowi własność Zleceniodawcy i może być wykorzystywana do ponownego, wielokrotnego tłoczenia kalendarzy lub innych materiałów biurowych. Matryca jest przechowywana w naszym magazynie. Na życzenie Zamawiającego może być odesłana wraz z nakładem gotowych kalendarzy, lub na każde życzenie Zamawiającego w innym terminie.

Grawer laserowy
Istnieje możliwość naniesienia logo i napisów na kalendarz lub notes techniką graweru laserowego.  Koszt usługi i czas realizacji jest ustalany indywidualnie dla każdego zlecenia.
Personalizacja
Oferujemy usługę personalizacji każdego kalendarza książkowego lub notesu. Dotyczy to najczęściej nazwiska i funkcji osoby, której własnością będzie kalendarz lub notes. Napisy wykonujemy techniką tłoczenia na sucho lub graweru laserowego. Koszt usługi i czas realizacji jest ustalany indywidualnie dla każdego zlecenia.

Wklejki
Wklejka kolorowa – dwustronna, format a5, pełny kolor na papierze kredowanym 135 gr/m2. Dla ilości terminarzy od 100 do 200 sztuk – 650 zł netto. W przypadku innych parametrów zlecenia – koszt wyceniany jest indywidualnie.

Przyjmujemy pliki w formacie pdf, CMYK, czcionki zamienione na krzywe. W przypadku druku na spad  –  nadlewy po 3 mm z każdej strony.

Inne
Istnieje również możliwość nadruku techniką sitodruku na terminarzach książkowych i notesach  – koszt ustalany jest indywidualnie.

Dodatkowe elementy indywidualizujące kalendarz, jak tasiemka, inny kolor kalendarium, drukowana wyklejka, itd. Koszt usługi i czas realizacji jest ustalany indywidualnie dla każdego zlecenia.
Dla stałych klientów oferujemy indywidualne warunki płatności i rabaty!